• +251462204629
  • sfinancebureau@gmail.com
  • Hawassa , Ethiopia

ማስታወቂያና ጨረታ

በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት ፋይናንስ ቢሮ የኢኮቴ ዳይሬክቶሬት ለጎፋ ዞን እና ለከፋ ዞን በIPF Expret II ባለዉ ክፍት የሥራ መደብ ብቁ የሆኑ አመልካቾችን አወዳዲሮ በኮንትራት ቀጥሮ ማሰራት የፈልጋል ስለዚህ መወዳደር የምፈልግ ዝርዝር መስፈርቱን ዳዎንሎድ በማድረግ ማየት ይቻላል፡፡